تماس : 03191099930 09131045849
ما را دنبال کنید :

آموزشگاه علم علوی

خدمات آموزشگاه علوی

مشاوره درسی و تحصیلی

مشاوره درسی و تحصیلی

توسط اساتید برجسته استان

تعیین سطح آنلاین

تعیین سطح آنلاین

با آزمون های استاندارد در دروس مختلف در همه پایه ها

برگزاری دوره های ویژه ورودی

برگزاری دوره های ویژه ورودی

برگزاری دوره های ویژه ورودی مدارس تیز هوشان و مدارس خاص

دوره های آموزشی

پکیچ آمادگی آزمون ورودی تیز هوشان پایه ششم به هفتم آموزش ریاضی -  علوم تجربی - ادبیات و انواع هوش

پکیچ آمادگی آزمون ورودی تیز هوشان پایه ششم به هفتم آموزش ریاضی - علوم تجربی - ادبیات و انواع هوش

آموزش ریاضی - علوم تجربی - ادبیات و انواع هوش مخصوص ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس خاص
اساتید گروه آقایان خدادادی - خدابخشی -کریمی - خانم ترابی
هوش تجربی مخصوص ورودی مدارس تیز هوشان

هوش تجربی مخصوص ورودی مدارس تیز هوشان

هوش تجربی مخصوص ورودی مدارس تیز هوشان استاد دلشاد
استاد دلشاد
هوش تحلیلی

هوش تحلیلی

هوش تحلیلی پایه ششم مخصوص ورودی تیز هوشان
استاد بدیع زمانی
هوش و استعداد تحلیلی پایه ششم

هوش و استعداد تحلیلی پایه ششم

دوره آموزش ریاضی ششم استاد بدیع زمانی
استاد بدیع زمانی
هوش و استعداد تحلیلی پایه ششم

هوش و استعداد تحلیلی پایه ششم

دوره آموزش هوش و استعداد تحلیلی پایه ششم استاد خددادادی
استاد خدادادی
هوش زبانی و کلامی ششم

هوش زبانی و کلامی ششم

هوش کلامی استاد عباسی
استاد داود عباسی
هوش زبانی و کلامی ششم

هوش زبانی و کلامی ششم

هوش زبانی و کلامی ششم
استاد کریمی
هوش کلامی و زبانی پایه پنجم

هوش کلامی و زبانی پایه پنجم

هوش کلامی و زبانی استاد کریمی
استاد کریمی
هوش و استعداد تحلیلی پایه پنچم

هوش و استعداد تحلیلی پایه پنچم

هوش و استعداد تحلیلی استاد بدیع زمانی
استاد بدیع زمانی
هوش و استعداد تحلیلی

هوش و استعداد تحلیلی

هوش و استعداد تحلیلی پایه پنجم
استاد خدادادی
ریاضی پنجم

ریاضی پنجم

ریاضی استاد خدادادی
استاد خدادادی
پکیچ آزمون ورودی تیز هوشان پایه نهم به  دهم آموزش ریاضی -  علوم تجربی - ادبیات و انواع هوش

پکیچ آزمون ورودی تیز هوشان پایه نهم به دهم آموزش ریاضی - علوم تجربی - ادبیات و انواع هوش

پکیچ آموزشی دورس آزمون تیزهوشان ورودی پایه نهم
اساتید خدادادی - خدابخشی - عباسی - کریمی
فیزیک متوسطه اول

فیزیک متوسطه اول

دوره آموزش فیزیک متوسطه اول - اساتید توکلی ، خدابخشی ، روشندل و رفیعی
اساتید : توکلی ، خدابخشی ، روشندل و رفیعی
شیمی متوسطه اول

شیمی متوسطه اول

دوره آموزش شیمی متوسطه اول اساتید : دلشاد و حاجاتی
اساتید : دلشاد و حاجاتی
زیست شناسی متوسطه اول

زیست شناسی متوسطه اول

دوره آموزش زیست شناسی متوسطه اول اساتید : ملک پور و اصغرزاده
اساتید : ملک پور و اصغرزاده
علوم تجربی متوسطه اول

علوم تجربی متوسطه اول

دوره آموزشی علوم تجربی متوسطه اول اساتید : ملک پور ، اصغرزاده، دلشاد ، حاجاتی و خدابخشی
اساتید : ملک پور ، اصغرزاده، دلشاد ، حاجاتی و خدابخشی
ریاضی متوسطه اول

ریاضی متوسطه اول

دوره آموزشی ریاضی : اساتید خدادادی ، بدیع زمانی ، شمسایی ، صادقی ، محسن و غلامرضا بهرامی
اساتید خدادادی ، بدیع زمانی ، شمسایی ، صادقی ، محسن و غلامرضا بهرامی
دوره آموزشی انواع هوش

دوره آموزشی انواع هوش

دوره آموزشی انواع هوش ( ریاضی ، کلامی و زبانی و .... ) اساتید : خدادادی ، بدیع زمانی ، درخشانی ، عباسی ، کریمی و دلشاد
اساتید : خدادادی ، بدیع زمانی ، درخشانی ، عباسی ، کریمی و دلشاد
دوره آموزشی ادبیات فارسی

دوره آموزشی ادبیات فارسی

دوره آموزشی ادبیات فارسی اساتید : کریمی ، درخشانی و عباسی
اساتید : کریمی ، درخشانی و عباسی
دوره آموزشی زبان عربی

دوره آموزشی زبان عربی

دوره آموزشی زبان عربی اساتید : منشئی ، محمدی ، حیدری و ماندگاری
اساتید : منشئی ، محمدی ، حیدری و ماندگاری
گروه  آموزشی ماز

گروه آموزشی ماز

گروه آموزشی ماز
دوره آموزشی فیزیک

دوره آموزشی فیزیک

دوره آموزشی فیزیک اساتید : توکلی ،صالحپور ، تدین
اساتید : توکلی ،صالحپور ، تدین
دوره آموزشی هندسه دوره دوم متوسطه

دوره آموزشی هندسه دوره دوم متوسطه

دوره آموزشی هندسه دوره دوم متوسطه اساتید : صالحپور ، بدیع زمانی ، شمسایی
اساتید : صالحپور ، بدیع زمانی ، شمسایی
دوره آموزشی زیست شناسی دوره دوم

دوره آموزشی زیست شناسی دوره دوم

دوره آموزشی زیست شناسی دوره دوم اساتید : اصغرزاده و
اساتید : اصغرزاده و
دوره آموزشی حسابان دوره دوم متوسطه

دوره آموزشی حسابان دوره دوم متوسطه

دوره آموزشی حسابان دوره دوم متوسطه
دوره آموزشی آمار و احتمال دوره دوم متوسطه

دوره آموزشی آمار و احتمال دوره دوم متوسطه

دوره آموزشی آمار و احتمال دوره دوم متوسطه
اساتید :
دوره آموزشی شیمی دوره دوم متوسطه

دوره آموزشی شیمی دوره دوم متوسطه

دوره آموزشی شیمی دوره دوم متوسطه
اساتید :
دوره آموزشی ریاضی دوره دوم

دوره آموزشی ریاضی دوره دوم

اساتید : صالحپور ، بدیع زمانی ، شمسایی

برنامه ی کلاس های آموزشگاه

برنامه کلاس های آنلاین

برنامه کلاس های آنلاین

برنامه کلاس های آنلاین

برنامه کلاس های مقطع ابتدایی

برنامه کلاس های مقطع ابتدایی

برنامه کلاس های مقطع ابتدایی

برنامه کلاس های متوسطه اول

برنامه کلاس های متوسطه اول

برنامه کلاس های متوسطه اول

کادر آموزشگاه

آخرین اخبار آموزشگاه

مشاهده همه